למדא – ״הקורס המלא״

אחרי מאות שעות לימוד והעמקה בנושא חישוב סטטי וחוזק חומרים החלטתי להעביר את הידע והניסיון המצטבר בהנגשה מיוחדת וייחודית לסטודנטים שעבורם שנה א’ היא המשוכה…