פרק 1 – מבוא

פרק מבוא הינו הבסיס להצלחת הקורס והבנת החומר הנלמד כל שיעור חשוב בפני עצמו ויש לשנן את החומר היטב ולא לדלג על שום שיעור לצורך…