חזרה אל קורס

למדא – חזקים בבטון

0% הושלם
0/0 Steps
 1. סרטון הסברה אתר למדא החדש
 2. פרק 1 – מבוא לבטון

  פרק 1 – שיעור 1 – מבוא לקורס
 3. פרק 1 – שיעור 2 – מבוא לבטון
 4. פרק 1 – שיעור 3 – סכמות סטטיות
 5. פרק 1 – שיעור 4 – מפתח שקיל
 6. פרק 1 – שיעור 5 – מפתח שקיל – תרגול
 7. פרק 1 – שיעור 6 – העברת עומסים – חישוב מדויק
 8. פרק 1 – שיעור 7 – העברת עומסים – חישוב מקורב
 9. פרק 1 – שיעור 8 – העברת עומסים – חישוב מקורב – המשך
 10. פרק 1 – שיעור 9 – העברת עומסים – תרגול
 11. פרק 1 – שיעור 10 – סוגי עומסים במבנה
 12. פרק 1 – שיעור 11- תמירויות k11
 13. פרק 1 – שיעור 12- תמירויות k12
 14. פרק 1 – שיעור 13- תמירויות k13
 15. פרק 1 – שיעור 14 – נוסחת הכפף
 16. פרק 1 – שיעור 15 – מצבים גבוליים
 17. פרק 1 – שיעור 16 – מצבי עמיסה מסוכנים
 18. פרק 1 – שיעור 17 – זיון אורכי
 19. פרק 1 – שיעור 18 – תרגול
 20. פרק 1 – שיעור 19 – תרגול
 21. מבחן מסכם – פרק 1
  1 מבחן
 22. פרק 2 – תקרה מקשית
  פרק 2 – שיעור 1 – מבוא לתקרה מקשית
 23. פרק 2 – שיעור 2 – מציאת עומס שימושי
 24. פרק 2 – שיעור 3 – פתרון מה״ט קיץ 2011
 25. פרק 2 – שיעור 4 – פתרון מה״ט אביב 2014
 26. פרק 2 – שיעור 5 – פתרון מה״ט קיץ 2021 מועד ב
 27. פרק 2 – שיעור 6 – פתרון מה״ט קיץ 2019 מועד ב
 28. פרק 2 – שיעור 7 – פתרון מה”ט קיץ 2019 – תכנון הפוך
 29. מבחנים מסכמים – פרק 2
  2 מבחנים
 30. פרק 3 – קורה מלבנית
  פרק 3 – שיעור 1 – מבוא לקורה מלבנית
 31. פרק 3 – שיעור 2 – פתרון מה״ט קיץ 2018
 32. פרק 3 – שיעור 3 – פתרון מה״ט אביב 2019
 33. פרק 3 – שיעור 4 – פתרון מה״ט אביב 2021
 34. פרק 3 – שיעור 5 – פתרון מה״ט קיץ 2021
 35. פרק 4 – קורה בחתך משתנה
  פרק 4 – שיעור 1 – מבוא
 36. פרק 4 – שיעור 2 – קיץ 2020 מועד ב׳
 37. פרק 4 – שיעור 3 – אביב 2020 מועד ב׳
 38. פרק 4 – שיעור 4 – אביב 2019 מועד ב׳
 39. פרק 4 – שיעור 5 – אביב 2022 מועד א׳
 40. פרק 4 – שיעור 6 – תסבולת חתך
 41. פרק 5 – גזירה
  פרק 5 – שיעור 1 – מבוא לגזירה
 42. פרק 5 – שיעור 2 – תרגול
 43. פרק 5 – שיעור 3 – תרגול
 44. פרק 5 – שיעור 4 – תרגול
 45. פרק 5 – שיעור 5 – תרגול
 46. פרק 6 – תקרה מצולבת
  פרק 6 – שיעור 1 – מבוא ופתרון מה״ט אביב 2022 מועד א׳
 47. פרק 6 – שיעור 2 – קיץ 2020 מועד ב׳
 48. פרק 6 – שיעור 3 – אביב 2019 מועד ב׳
 49. פרק 6 – שיעור 4 – קיץ 2019 מועד א׳
 50. פרק 7 – תקרת צלעות
  פרק 7 – שיעור 1 – מבוא ופתרון מה״ט קיץ 2021 מועד א׳
 51. פרק 7 – שיעור 2 – פתרון מה”ט אביב 2019 מועד ב
 52. פרק 7 – שיעור 3 – מה״ט אביב 2021 מועד ב
 53. פרק 7 – שיעור 4 – פתרון מה״ט אביב 2020 מועד ב׳
 54. פרק 8 – עמודים
  פרק 8 – שיעור 1 – מבוא
 55. פרק 8 – שיעור 2 – מדריך פתרון מה״ט קיץ 2022 מועד א׳
 56. פרק 8 – שיעור 3 – פתרון מה״ט קיץ 2020 מועד א
 57. פרק 8 – שיעור 4 – מבוא לזיון עמודים
 58. פרק 8 – שיעור 5 – תרגול
 59. פרק 8 – שיעור 6 – תרגול
 60. פרק 8 – שיעור 7 – אביב 2022 מועד א’
 61. פרק 8 – שיעור 8 – אביב 2021 מועד א’
 62. פרק 9 – חדירה
  פרק 9 – חדירה – שיעור 1 – מבוא
 63. פרק 9 – חדירה – שיעור 2 – תרגול
 64. פרק 9 – חדירה – שיעור 3 – תרגול
 65. פרק 10 – יסודות
  פרק 10 – יסודות – שיעור 1 – מבוא
 66. פרק 10 – יסודות – שיעור 2 – תרגול
 67. פרק 10 – יסודות – שיעור 3 – תרגול
 68. פרק 10 – יסודות – שיעור 4 – יסוד משותף
 69. סקירות מבחנים
  סקירות מבחנים – שיעור 1 – מבחן מה״ט אביב 2023 מועד א׳
מבחן 1 of 3

מבחן מסכם – תקרה מקשית 2

שלמה מאי 17, 2024