חזרה אל קורס

למדא – ״הקורס המלא״

0% הושלם
0/0 Steps
 1. סרטון הסברה אתר למדא החדש
 2. פרק 1 – כוחות והגדרות

  פרק 1 – שיעור 1 – הגדרת כח
 3. פרק 1 – שיעור 2 – פירוק כח אלכסוני
 4. פרק 1 – שיעור 3 – מערכת צירים
 5. פרק 1 – שיעור 4 – מומנט ושקול הכוחות
 6. פרק 1 – שיעור 5 – מומנט וכיוונו
 7. פרק 1 – שיעור 6 – מומנטים – תרגול
 8. פרק 1 – שיעור 7 – מומנטים – תרגול
 9. פרק 2 – תגובות ושיווי משקל
  פרק 2 – שיעור 1 – שיווי משקל
 10. פרק 2 – שיעור 2 – סוגי סמכים
 11. פרק 2 – שיעור 3 – סכמות סטטיות
 12. פרק 2 – שיעור 4 – סימני כוחות
 13. פרק 2 – שיעור 5 – סוגי כוחות
 14. פרק 2 – שיעור 6 – מצבי עומסים בריתום
 15. פרק 2 – שיעור 7 – מצבי העמסה בקורות
 16. פרק 3.1 – כוחות ציריים
  פרק 3.1 – שיעור 1 – כוחות ציריים
 17. פרק 3.1 – שיעור 2 – תרגול
 18. פרק 3.2 – כוחות גזירה
  פרק 3.2 – שיעור 1 – כוחות גזירה
 19. פרק 3.2 – שיעור 2 – תרגול
 20. פרק 3.2 – שיעור 3 – כוחות גזירה – עומס מפורס
 21. פרק 3.3 – מומנטי כפיפה
  פרק 3.3 – שיעור 1 – מומנטי כפיפה
 22. פרק 3.3 – שיעור 2 – מומנטי כפיפה – תרגול
 23. פרק 3.3 – שיעור 3 – מומנטי כפיפה – עומס מפורס
 24. פרק 3.3 – שיעור 4 – מומנטי כפיפה – מומנט מרוכז
 25. פרק 3.3 – שיעור 5 – מומנטי כפיפה – שטח טרפזי
 26. פרק 3.3 – שיעור 6 – עומס משולשי וחישוב שטח
 27. פרק 3.3 – שיעור 7 – עומס משולשי – תרגול
 28. פרק 3.3 – שיעור 8 – עומס משולשי וחישוב שטח פרבולי
 29. פרק 3.3 – שיעור 9 – עומס משולשי – תרגול
 30. פרק 3.4 – חתכים
  פרק 3.4 – חתכים – שיעור 1 – מבוא
 31. פרק 3.4 – חתכים – שיעור 2 – עומס טרפזי
 32. פרק 4 – קורות גרבר
  פרק 4 – שיעור 1 – הקדמה
 33. פרק 4 – שיעור 2 – מה״ט קיץ 2020
 34. פרק 4 – שיעור 3 – מה״ט קיץ 2020
 35. פרק 4 – שיעור 4 – מה״ט אביב 2021
 36. מבחן מסכם 1 – קורות גרבר – פרק אחד
  1 מבחן
 37. מבחן מסכם 2 – קורות גרבר – שני פרקים
  1 מבחן
 38. פרק 5 – קורות מיוחדות
  פרק 5 – שיעור 1 – הקדמה
 39. פרק 5 – שיעור 2 – סוגי חיבורים ותרגול מעקות
 40. פרק 5 – שיעור 3 – מה״ט אביב 2019 – מעקה כפול
 41. פרק 5 – שיעור 4 – מה״ט אביב 2016 מעקה + עומס מפורס משולשי
 42. פרק 5 – שיעור 5 – מה״ט קיץ 2014 – מעקות עם זיז
 43. פרק 5 – שיעור 6 – מה״ט קיץ 2019 – קורה תלויה
 44. פרק 5 – שיעור 7 – מה״ט אביב 2018 – קורה תלויה
 45. פרק 5 – שיעור 8 – מה״ט קיץ 2019 – קורה נתמכת
 46. פרק 5 – שיעור 9 – מה״ט קיץ 2019 – קורה משופעת
 47. פרק 5 – שיעור 10 – מה״ט קיץ 2019 – קורה משופעת
 48. פרק 6 – מסבכים
  פרק 6 – שיעור 1 – הקדמה
 49. פרק 6 – שיעור 2 – תרגול
 50. פרק 6 – שיעור 3 – תרגול
 51. פרק 6 – שיעור 4 – מה״ט קיץ 2021
 52. פרק 6 – שיעור 5 – מה״ט קיץ 2020
 53. פרק 6 – שיעור 6 – מה״ט אביב 2021
 54. פרק 7 – מרכז כובד
  פרק 7 – שיעור 1 – הקדמה
 55. פרק 7 – שיעור 2 – תרגול צורות 
 56. פרק 7 – שיעור 3 – פרופילים
 57. פרק 7 – שיעור 4 – פרופילים – תרגול
 58. פרק 8 – אינרציה
  פרק 8 – שיעור 1 – הקדמה
 59. פרק 8 – שיעור 2 – תוספת שטיינר
 60. פרק 8 – שיעור 3 – חשיבות תצורת הנחה
 61. פרק 8 – שיעור 4 – תרגול חתכים ממה”ט
 62. פרק 8 – שיעור 5 – תרגול פרופילים
 63. פרק 9 – מאמצים ציריים – שינוי אורך – שקיעות
  פרק 9 – שיעור 1 – הקדמה
 64. פרק 9 – שיעור 2 – תרגול
 65. פרק 9 – שיעור 3 – חתך משתנה
 66. פרק 9 – שיעור 4 – מה״ט אביב 2018
 67. פרק 9 – שיעור 5 – מה״ט קיץ 2019 – שקיעות
 68. פרק 9 – שיעור 6 – מה״ט אביב 2019 – סגירת רווח
 69. פרק 10 – קריסה
  פרק 10 – שיעור 1 – הקדמה
 70. פרק 10 – שיעור 2 – מציאת כח מקסימלי וחתך מורכב
 71. פרק 10 – שיעור 3 – מה״ט אביב 2021
 72. פרק 10 – שיעור 4 – חשיבות אורך המוט
 73. פרק 10 – שיעור 5 – תכנון כח מקסימלי במסבך
 74. פרק 10 – שיעור 6 – תכנון כח מקסימלי במסבך
 75. פרק 11 – מאמצי כפיפה
  פרק 11 – שיעור 1 – הקדמה
 76. פרק 11 – שיעור 2 – נוסחאות
 77. פרק 11 – שיעור 3 – מה״ט אביב 2014
 78. פרק 11 – שיעור 4 – מה״ט קיץ 2014
 79. פרק 11 – שיעור 5 – מאמצים משולבים
 80. פרק 11 – שיעור 6 – מה״ט קיץ 2020
 81. פרק 11 – שיעור 7 – בחירת פרופיל
 82. פרק 11 – שיעור 8 – מה״ט אביב 2021
 83. פרק 11 – שיעור 9 – תרגיל מסכם
 84. פרק 11 – תרגיל מסכם – מבחן
  1 מבחן
 85. פרק 12 – חיזוקים
  שיעור 1 – מה״ט קיץ 2019 – קורה מחוזקת
 86. שיעור 2 – מה״ט קיץ 2018 – מציאת רוחב חיזוק
 87. פרק 13 – סקירות מבחנים
  סקירת מבחן מה״ט אביב 2023 מועד א׳
 88. פרק בונוס
  מבוא ומדריך פתרון לפירוק מעקות
 89. מבחן מסכם הכנה למה”ט
  1 מבחן
 90. מבוא ומדריך פתרון למסבכים כולל פתרון מה״ט קיץ 2020
מבחן 1 of 4

פרק 11 – מבחן מסכם

שלמה מאי 18, 2024