חזרה אל קורס

למדא - ״הקורס המלא״

0% הושלם
0/0 Steps
 1. סרטון הסברה אתר למדא החדש
 2. פרק 1 - כוחות והגדרות

  פרק 1 - שיעור 1 - הגדרת כח
 3. פרק 1 - שיעור 2 - פירוק כח אלכסוני
 4. פרק 1 - שיעור 3 - מערכת צירים
 5. פרק 1 - שיעור 4 - מומנט ושקול הכוחות
 6. פרק 1 - שיעור 5 - מומנט וכיוונו
 7. פרק 1 - שיעור 6 - מומנטים - תרגול
 8. פרק 1 - שיעור 7 - מומנטים - תרגול
 9. פרק 2 - תגובות ושיווי משקל
  פרק 2 - שיעור 1 - שיווי משקל
 10. פרק 2 - שיעור 2 - סוגי סמכים
 11. פרק 2 - שיעור 3 - סכמות סטטיות
 12. פרק 2 - שיעור 4 - סימני כוחות
 13. פרק 2 - שיעור 5 - סוגי כוחות
 14. פרק 2 - שיעור 6 - מצבי עומסים בריתום
 15. פרק 2 - שיעור 7 - מצבי העמסה בקורות
 16. פרק 3.1 - כוחות ציריים
  פרק 3.1 - שיעור 1 - כוחות ציריים
 17. פרק 3.1 - שיעור 2 - תרגול
 18. פרק 3.2 - כוחות גזירה
  פרק 3.2 - שיעור 1 - כוחות גזירה
 19. פרק 3.2 - שיעור 2 - תרגול
 20. פרק 3.2 - שיעור 3 - כוחות גזירה - עומס מפורס
 21. פרק 3.3 - מומנטי כפיפה
  פרק 3.3 - שיעור 1 - מומנטי כפיפה
 22. פרק 3.3 - שיעור 2 - מומנטי כפיפה - תרגול
 23. פרק 3.3 - שיעור 3 - מומנטי כפיפה - עומס מפורס
 24. פרק 3.3 - שיעור 4 - מומנטי כפיפה - מומנט מרוכז
 25. פרק 3.3 - שיעור 5 - מומנטי כפיפה - שטח טרפזי
 26. פרק 3.3 - שיעור 6 - עומס משולשי וחישוב שטח
 27. פרק 3.3 - שיעור 7 - עומס משולשי - תרגול
 28. פרק 3.3 - שיעור 8 - עומס משולשי וחישוב שטח פרבולי
 29. פרק 3.3 - שיעור 9 - עומס משולשי - תרגול
 30. פרק 3.4 - חתכים
  פרק 3.4 - חתכים - שיעור 1 - מבוא
 31. פרק 3.4 - חתכים - שיעור 2 - עומס טרפזי
 32. פרק 4 - קורות גרבר
  פרק 4 - שיעור 1 - הקדמה
 33. פרק 4 - שיעור 2 - מה״ט קיץ 2020
 34. פרק 4 - שיעור 3 - מה״ט קיץ 2020
 35. פרק 4 - שיעור 4 - מה״ט אביב 2021
 36. מבחן מסכם 1 - קורות גרבר - פרק אחד
  1 מבחן
 37. מבחן מסכם 2 - קורות גרבר - שני פרקים
  1 מבחן
 38. פרק 5 - קורות מיוחדות
  פרק 5 - שיעור 1 - הקדמה
 39. פרק 5 - שיעור 2 - סוגי חיבורים ותרגול מעקות
 40. פרק 5 - שיעור 3 - מה״ט אביב 2019 - מעקה כפול
 41. פרק 5 - שיעור 4 - מה״ט אביב 2016 מעקה + עומס מפורס משולשי
 42. פרק 5 - שיעור 5 - מה״ט קיץ 2014 - מעקות עם זיז
 43. פרק 5 - שיעור 6 - מה״ט קיץ 2019 - קורה תלויה
 44. פרק 5 - שיעור 7 - מה״ט אביב 2018 - קורה תלויה
 45. פרק 5 - שיעור 8 - מה״ט קיץ 2019 - קורה נתמכת
 46. פרק 5 - שיעור 9 - מה״ט קיץ 2019 - קורה משופעת
 47. פרק 5 - שיעור 10 - מה״ט קיץ 2019 - קורה משופעת
 48. פרק 6 - מסבכים
  פרק 6 - שיעור 1 - הקדמה
 49. פרק 6 - שיעור 2 - תרגול
 50. פרק 6 - שיעור 3 - תרגול
 51. פרק 6 - שיעור 4 - מה״ט קיץ 2021
 52. פרק 6 - שיעור 5 - מה״ט קיץ 2020
 53. פרק 6 - שיעור 6 - מה״ט אביב 2021
 54. פרק 7 - מרכז כובד
  פרק 7 - שיעור 1 - הקדמה
 55. פרק 7 - שיעור 2 - תרגול צורות 
 56. פרק 7 - שיעור 3 - פרופילים
 57. פרק 7 - שיעור 4 - פרופילים - תרגול
 58. פרק 8 - אינרציה
  פרק 8 - שיעור 1 - הקדמה
 59. פרק 8 - שיעור 2 - תוספת שטיינר
 60. פרק 8 - שיעור 3 - חשיבות תצורת הנחה
 61. פרק 8 - שיעור 4 - תרגול חתכים ממה"ט
 62. פרק 8 - שיעור 5 - תרגול פרופילים
 63. פרק 9 - מאמצים ציריים - שינוי אורך - שקיעות
  פרק 9 - שיעור 1 - הקדמה
 64. פרק 9 - שיעור 2 - תרגול
 65. פרק 9 - שיעור 3 - חתך משתנה
 66. פרק 9 - שיעור 4 - מה״ט אביב 2018
 67. פרק 9 - שיעור 5 - מה״ט קיץ 2019 - שקיעות
 68. פרק 9 - שיעור 6 - מה״ט אביב 2019 - סגירת רווח
 69. פרק 10 - קריסה
  פרק 10 - שיעור 1 - הקדמה
 70. פרק 10 - שיעור 2 - מציאת כח מקסימלי וחתך מורכב
 71. פרק 10 - שיעור 3 - מה״ט אביב 2021
 72. פרק 10 - שיעור 4 - חשיבות אורך המוט
 73. פרק 10 - שיעור 5 - תכנון כח מקסימלי במסבך
 74. פרק 10 - שיעור 6 - תכנון כח מקסימלי במסבך
 75. פרק 11 - מאמצי כפיפה
  פרק 11 - שיעור 1 - הקדמה
 76. פרק 11 - שיעור 2 - נוסחאות
 77. פרק 11 - שיעור 3 - מה״ט אביב 2014
 78. פרק 11 - שיעור 4 - מה״ט קיץ 2014
 79. פרק 11 - שיעור 5 - מאמצים משולבים
 80. פרק 11 - שיעור 6 - מה״ט קיץ 2020
 81. פרק 11 - שיעור 7 - בחירת פרופיל
 82. פרק 11 - שיעור 8 - מה״ט אביב 2021
 83. פרק 11 - שיעור 9 - תרגיל מסכם
 84. פרק 11 - תרגיל מסכם - מבחן
  1 מבחן
 85. פרק 12 - חיזוקים
  שיעור 1 - מה״ט קיץ 2019 - קורה מחוזקת
 86. שיעור 2 - מה״ט קיץ 2018 - מציאת רוחב חיזוק
 87. פרק 13 - סקירות מבחנים
  סקירת מבחן מה״ט אביב 2023 מועד א׳
 88. פרק בונוס
  מבוא ומדריך פתרון לפירוק מעקות
 89. מבחן מסכם הכנה למה"ט
  1 מבחן
 90. מבוא ומדריך פתרון למסבכים כולל פתרון מה״ט קיץ 2020
שיעור 90 of 90
בתהליך

מבוא ומדריך פתרון למסבכים כולל פתרון מה״ט קיץ 2020

שלמה מאי 18, 2024

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *