חזרה אל קורס

למדא - ״הקורס המלא״

0% הושלם
0/0 Steps
 1. סרטון הסברה אתר למדא החדש
 2. פרק 1 - כוחות והגדרות

  פרק 1 - שיעור 1 - הגדרת כח
 3. פרק 1 - שיעור 2 - פירוק כח אלכסוני
 4. פרק 1 - שיעור 3 - מערכת צירים
 5. פרק 1 - שיעור 4 - מומנט ושקול הכוחות
 6. פרק 1 - שיעור 5 - מומנט וכיוונו
 7. פרק 1 - שיעור 6 - מומנטים - תרגול
 8. פרק 1 - שיעור 7 - מומנטים - תרגול
 9. פרק 2 - תגובות ושיווי משקל
  פרק 2 - שיעור 1 - שיווי משקל
 10. פרק 2 - שיעור 2 - סוגי סמכים
 11. פרק 2 - שיעור 3 - סכמות סטטיות
 12. פרק 2 - שיעור 4 - סימני כוחות
 13. פרק 2 - שיעור 5 - סוגי כוחות
 14. פרק 2 - שיעור 6 - מצבי עומסים בריתום
 15. פרק 2 - שיעור 7 - מצבי העמסה בקורות
 16. פרק 3.1 - כוחות ציריים
  פרק 3.1 - שיעור 1 - כוחות ציריים
 17. פרק 3.1 - שיעור 2 - תרגול
 18. פרק 3.2 - כוחות גזירה
  פרק 3.2 - שיעור 1 - כוחות גזירה
 19. פרק 3.2 - שיעור 2 - תרגול
 20. פרק 3.2 - שיעור 3 - כוחות גזירה - עומס מפורס
 21. פרק 3.3 - מומנטי כפיפה
  פרק 3.3 - שיעור 1 - מומנטי כפיפה
 22. פרק 3.3 - שיעור 2 - מומנטי כפיפה - תרגול
 23. פרק 3.3 - שיעור 3 - מומנטי כפיפה - עומס מפורס
 24. פרק 3.3 - שיעור 4 - מומנטי כפיפה - מומנט מרוכז
 25. פרק 3.3 - שיעור 5 - מומנטי כפיפה - שטח טרפזי
 26. פרק 3.3 - שיעור 6 - עומס משולשי וחישוב שטח
 27. פרק 3.3 - שיעור 7 - עומס משולשי - תרגול
 28. פרק 3.3 - שיעור 8 - עומס משולשי וחישוב שטח פרבולי
 29. פרק 3.3 - שיעור 9 - עומס משולשי - תרגול
 30. פרק 3.4 - חתכים
  פרק 3.4 - חתכים - שיעור 1 - מבוא
 31. פרק 3.4 - חתכים - שיעור 2 - עומס טרפזי
 32. פרק 4 - קורות גרבר
  פרק 4 - שיעור 1 - הקדמה
 33. פרק 4 - שיעור 2 - מה״ט קיץ 2020
 34. פרק 4 - שיעור 3 - מה״ט קיץ 2020
 35. פרק 4 - שיעור 4 - מה״ט אביב 2021
 36. מבחן מסכם 1 - קורות גרבר - פרק אחד
  1 מבחן
 37. מבחן מסכם 2 - קורות גרבר - שני פרקים
  1 מבחן
 38. פרק 5 - קורות מיוחדות
  פרק 5 - שיעור 1 - הקדמה
 39. פרק 5 - שיעור 2 - סוגי חיבורים ותרגול מעקות
 40. פרק 5 - שיעור 3 - מה״ט אביב 2019 - מעקה כפול
 41. פרק 5 - שיעור 4 - מה״ט אביב 2016 מעקה + עומס מפורס משולשי
 42. פרק 5 - שיעור 5 - מה״ט קיץ 2014 - מעקות עם זיז
 43. פרק 5 - שיעור 6 - מה״ט קיץ 2019 - קורה תלויה
 44. פרק 5 - שיעור 7 - מה״ט אביב 2018 - קורה תלויה
 45. פרק 5 - שיעור 8 - מה״ט קיץ 2019 - קורה נתמכת
 46. פרק 5 - שיעור 9 - מה״ט קיץ 2019 - קורה משופעת
 47. פרק 5 - שיעור 10 - מה״ט קיץ 2019 - קורה משופעת
 48. פרק 6 - מסבכים
  פרק 6 - שיעור 1 - הקדמה
 49. פרק 6 - שיעור 2 - תרגול
 50. פרק 6 - שיעור 3 - תרגול
 51. פרק 6 - שיעור 4 - מה״ט קיץ 2021
 52. פרק 6 - שיעור 5 - מה״ט קיץ 2020
 53. פרק 6 - שיעור 6 - מה״ט אביב 2021
 54. פרק 7 - מרכז כובד
  פרק 7 - שיעור 1 - הקדמה
 55. פרק 7 - שיעור 2 - תרגול צורות 
 56. פרק 7 - שיעור 3 - פרופילים
 57. פרק 7 - שיעור 4 - פרופילים - תרגול
 58. פרק 8 - אינרציה
  פרק 8 - שיעור 1 - הקדמה
 59. פרק 8 - שיעור 2 - תוספת שטיינר
 60. פרק 8 - שיעור 3 - חשיבות תצורת הנחה
 61. פרק 8 - שיעור 4 - תרגול חתכים ממה"ט
 62. פרק 8 - שיעור 5 - תרגול פרופילים
 63. פרק 9 - מאמצים ציריים - שינוי אורך - שקיעות
  פרק 9 - שיעור 1 - הקדמה
 64. פרק 9 - שיעור 2 - תרגול
 65. פרק 9 - שיעור 3 - חתך משתנה
 66. פרק 9 - שיעור 4 - מה״ט אביב 2018
 67. פרק 9 - שיעור 5 - מה״ט קיץ 2019 - שקיעות
 68. פרק 9 - שיעור 6 - מה״ט אביב 2019 - סגירת רווח
 69. פרק 10 - קריסה
  פרק 10 - שיעור 1 - הקדמה
 70. פרק 10 - שיעור 2 - מציאת כח מקסימלי וחתך מורכב
 71. פרק 10 - שיעור 3 - מה״ט אביב 2021
 72. פרק 10 - שיעור 4 - חשיבות אורך המוט
 73. פרק 10 - שיעור 5 - תכנון כח מקסימלי במסבך
 74. פרק 10 - שיעור 6 - תכנון כח מקסימלי במסבך
 75. פרק 11 - מאמצי כפיפה
  פרק 11 - שיעור 1 - הקדמה
 76. פרק 11 - שיעור 2 - נוסחאות
 77. פרק 11 - שיעור 3 - מה״ט אביב 2014
 78. פרק 11 - שיעור 4 - מה״ט קיץ 2014
 79. פרק 11 - שיעור 5 - מאמצים משולבים
 80. פרק 11 - שיעור 6 - מה״ט קיץ 2020
 81. פרק 11 - שיעור 7 - בחירת פרופיל
 82. פרק 11 - שיעור 8 - מה״ט אביב 2021
 83. פרק 11 - שיעור 9 - תרגיל מסכם
 84. פרק 11 - תרגיל מסכם - מבחן
  1 מבחן
 85. פרק 12 - חיזוקים
  שיעור 1 - מה״ט קיץ 2019 - קורה מחוזקת
 86. שיעור 2 - מה״ט קיץ 2018 - מציאת רוחב חיזוק
 87. פרק 13 - סקירות מבחנים
  סקירת מבחן מה״ט אביב 2023 מועד א׳
 88. פרק בונוס
  מבוא ומדריך פתרון לפירוק מעקות
 89. מבחן מסכם הכנה למה"ט
  1 מבחן
 90. מבוא ומדריך פתרון למסבכים כולל פתרון מה״ט קיץ 2020
שיעור 84 of 90
בתהליך

פרק 11 – תרגיל מסכם – מבחן

שלמה מאי 18, 2024

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *